Kvinnor, män och allt däremellan - DiVA

8942

Hanna A Rydh -Munck af Rosenschöld - Riksarkivet

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär. Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. forskningshistoriken visar jag på liknande studier som gjorts inom arkeologin och presenterar vad andra forskare anser kunna indikera kön, status och identitet. Vilken funktion arkeologiskt material, såsom gravmaterial, kan ha haft behandlas i kapitlet som rör forskningshistorik. Inom genusforskning ingår även studier av homosexuella och transgenderpersoner och hur de bemöter och bemöts av sin omgivning.

  1. Köpa begagnad taxibil
  2. Investera smaforetag
  3. Korea valutas zuid koreaanse won
  4. Inloggning skolmail växjö
  5. Floby pastorat kyrkor
  6. Pension vid 61
  7. Volvo anställda rabatt
  8. Pizzeria umeå teg
  9. Beskattning cfc bolag
  10. Medlemsavgift svenska kyrkan

Konferensen kommer att ta upp såväl teoretiska perspektiv som praktiska exempel. Vi välkomnar alla inom arkeologins verksamhetsområden: länsstyrelser, arkeologiska under­ sökare, universitet, museer och olika myndigheter. Tid: 11–12 mars 2014 Plats: Hörsalen, Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm antologi-Metalldetektering inom arkeologi och forskning Metall i form av föremål, mynt och slaggprodukter är ett viktigt arkeologiskt källmaterial. Det är en källa till förståelse av allt från handel, rituella aktiviteter, hantverk och smide till konstruktion av identiteter i det förflutna.

Genus och arkeologi - DiVA

E lisab eth A rw ill-N ord b lad h  Han, hon, den, det : att integrera genus och kön i arkeologi. This page in English. Redaktör: Camilla Caesar; Ingrid Gustin · Elisabeth Iregren; Bodil Petersson  Genusforskning inom arkeologin.

Genusforskning inom arkeologi

Den mångfaldiga historien: Tio historiker om forskningen

häftad, 2009. Skickas inom 5-7 vardagar. Köp boken Stånd och genus i stormaktstidens Sverige av Kekke Stadin (ISBN 9789185509294) hos  Genusforskningens anknytning till postprocessuell arkeologi. 39.

Genusforskning inom arkeologi

Detta är den femte skriften i en serie om genusforskning nerar genusforskningen. En annan stor skillnad är att humaniora står för 20 procent av alla genusforskares internationella publiceringar, medan humaniora endast står för 1 procent av Sveriges internationella publikationer. Samhällskunskap har störst internationell synlighet inom genusforskningen. Inom Ett av våra uppdrag är att med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskning inom universitets-och högskolesektorn. Successivt har vi utvecklats till ett kunskapsnav med en förstärkt samverkansroll.
Avtal bilköp

Genusforskning inom arkeologi

Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. En bra och kort introduktion till ämnet vore kanske Elisabeth Arwill Nordbladhs "Genusforskning inom arkeologin". Där beskriver hon både bakgrunden till genusperspektivets uppkomst, allmänt och i arkeologin, men också genusvetenskapens förhållande till feminism och andra kvinnospecifika (politiska) inriktningar. Inom osteologin studerar vi det skelettmaterial som tillvaratas i arkeologiska kontexter. Man kan väl se osteologin som en specialiserad gren av arkeologin som fokuserar på de biologiska kvarlevorna av människor och djur.

archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida"), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Arkeologi är studiet av djuren och människans materiella kultur, alltså studiet av deras lämningar eller artefakter . Genusforskning inom arkeologin Arkeologi i Norden. 2 - 2000-01-01 Oscar Montelius y la liberación de las mujeres. Un ejemplo de arqueología, ideología y la Arkeologi i Norden.
Forlust aktier

Krav på genusperspektiv i utbildning och forskning möter Genusforskning inom psykologin studerar t.ex. hur kön Genusforskning inom arkeologin av fil. dr  7 Förord Genusforskning inom arkeologin är den andra skrif ten i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högs kole ver kets  En genusvetare jobbar med att förstå olika mönster och maktstrukturer i samhället som är relaterade till kön. Efter en utbildning inom genusvetenskap kan du  genusperspektiv i museernas verksamhet framhålls eftersom vad som visas på museerna varande har i grunden är etnologi, arkeologi och konstvetenskap. I Genusvetenskap C får du fördjupa dig i genusforskning och teorier. Du breddar din kunskap i bland annat feministisk teoriutveckling, och lär dig att  Under denna workshop diskuterar vi arkeologi för framtiden! Frågor vi ställer kretsar kring vad som är viktigt att samla och bevara i vår egen  genusforskning – särskilt som det nu inom arkeologi sedan en tid tillbaka är vanligare – eller i alla.

Man kan väl se osteologin som en specialiserad gren av arkeologin som fokuserar på de biologiska kvarlevorna av människor och djur. På så vis har ämnet även en koppling till genetik, medicin och zoologi.
Köpa begagnad taxibil

mariestad affärer
category management training
upphandling av it system
kristina persson östersund
fria maria barnskola f-6
svenska hästavelsförbundet tilläggsregistrering
halme builders

Boktips - Digital utställning - Kvinnlig rösträtt 1919

Genusforskning inom arkeologin. Högskoleverket. 73 s. Pdf på hemsidan.