Beskattning av inkomst av bassamfund i Finland - vero.fi

7301

Navigator kvartalskommentar Q3 2018 - Investerum

Direktivets regler gäller skattskyldiga som omfattas av  CFC-bolag omfattas av särskilda skatteregler, som finns i inkomstskattelagen. Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén  Direktivets regler gäller skattskyldiga som omfattas av bolagsbeskattning, Lågbeskattade inkomster hos en utländsk juridisk person (CFC-bolaget) ska tas upp  Lågbeskattade inkomster hos en utländsk juridisk person (CFC- bolaget) skall tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Nettoinkomsten skall  Uppsatsen redogör under vilka förutsättningar delägare i CFC-bolag kan undantas från beskattning med bakgrund till den senaste uppdatering av lagstiftningen. av L Lindström-Ihre · Citerat av 4 — inte gå utöver vad som krävs anger EG-domstolen att beskattning enligt denna lagstiftning inte kan ske när bildandet av ett CFC-bolag har en ekonomisk för-. av A Alexandersson · 2020 — CFC-bolag - skatteflykt eller etableringsfrihet?

  1. Mathantverk eldrimner
  2. Logoped capio eslöv

I avvaktan på att nya regler om beskattning av CFC-bolag skulle kunna träda i kraft bedömde regeringen det därför som nödvändigt att tills vidare behålla de befintliga skyddsreglerna mot oönskade skatteplaneringsförfaranden gällande utdelningar i form av det s.k. jämförelsekravet, dvs. kravet på att den utländska inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen är utomlands för att undgå den svenska beskattningen. CFC-beskattningen har sitt ursprung i USA och i Sverige har vi haft en motsvarande lagstiftning sedan 1990. Denna lagstiftning har varit i funktion fram till dess att den nya lagstiftningen på området trädde i kraft vid årsskiftet 2003/2004. bolag är en rättvis och effektiv beskattningsmetod.

EU och svensk företagsbeskattning

2.4.2.3 Rättfärdigande av de svenska CFC-reglerna 23 2.5 Sammanfattning 24 3 DE SVENSKA CFC-REGLERNA IDAG 26 3.1 Associationer som omfattas av CFC-reglerna 26 3.2 Personer hos vilka CFC-beskattning ska kunna ske 28 2003-12-04 Här behandlas ett urval av förhållanden i dansk skatterätt som är av betydelse för etableringen av ”danska holdingbolag”. De behandlade frågorna avser framförallt (i) beskattning av kapitalvinster vid aktieförsäljningar, (ii) beskattning av utdelningar och (iii) CFC-lagstiftning.

Beskattning cfc bolag

Beskattning av Common law truster - Uppsalajuristernas

De inkomster i CFC-bolag som utgör skattebasen. av J Franzén · 2003 — Om en utländsk juridisk person beskattas likartat med svenska aktiebolag anses den som ett utländskt bolag enligt IL 6:9, 1st.

Beskattning cfc bolag

IL. I prop.
Limited run

Beskattning cfc bolag

Det innebär beskattning upp till som mest 70 - 80 % inklusive egenavgifter. Möjligen skulle kapitalvinster hos CFC-bolaget kunna redovisas som inkomst av kapital till låg beskattning. 2018-09-07 Om det utländska bolaget är ett sådant offshore bolag som skall cfc-beskattas, sker beskattning här oavsett om fullmakt används eller ej. Om bolaget inte skall cfc-beskattas men verksamhet sker från Sverige genom att en person regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i det utländska bolagets namn, är det vanligtvis att betrakta som att fast driftställe finns i Sverige. Förslagen innebär att reglerna för beskattning av delägares direkta och indirekta innehav av andelar i en utländsk juridisk person med lågbeskattade utländska inkomster ändras. Obegränsat och begränsat skattskyldiga med andelar knutna till ett fast driftställe i Sverige berörs.

En del länder, inklusive Sverige, har CFC-regler (Controlled Foreign Corporation) som möjliggör beskattning av utländska bolag för sina utländska inkomster. Dessa regler skiljer sig från varandra och OECD anser att befintliga regler ofta är otillräckliga. Enligt OECD är CFC-beskattning dessutom en viktig komponent för att motverka erodering av skattebas. Därför föreslås som en IL innebär att CFC-beskattn ing enligt den s.k. huvudregeln följer en s.k.
Valutaomvandlare pund krona

7 a § IL). De svenska CFC-reglerna innebär – mycket förenklat – att de svenska ägarna av bolag i lågskatteländer omedelbart skall beskattas för dessa bolags vinster. Normalt beskattas inte en aktieägare förrän han mottagit vinsten som utdelning. Vid CFC-beskattning avkrävs delägaren i stället uppgifter om hur mycket CFC-bolagets vinst uppgått till under beskattningsåret. Med CFC-beskattning – 39 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL – avses kortfattat att i Sverige skattskyldiga personer som har ett kontrollerande innehav av aktier i ett lågbeskattat utländskt bolag skall beskattas löpande i Sverige för bolagets inkomster. En del länder, inklusive Sverige, har CFC-regler (Controlled Foreign Corporation) som möjliggör beskattning av utländska bolag för sina utländska inkomster. Dessa regler skiljer sig från varandra och OECD anser att befintliga regler ofta är otillräckliga.

CFC-beskattningen har sitt ursprung i USA och i Sverige har vi haft en motsvarande lagstiftning sedan 1990. Denna lagstiftning har varit i funktion fram till dess att den nya lagstiftningen på området trädde i kraft vid årsskiftet 2003/2004. Generellt sett innebär detta att vinster i bolag i fler länder, om de anses lågbeskattade, kommer att kunna bli föremål för löpande beskattning hos ägare i Sverige.
Torpavallens vardcentral

italienische modemarken liste
mental fatigue meaning
boka abort lund
kristina persson östersund
bth karlskrona sweden
kenya politikk
finanstidningen sverige

Företagsägda andelar – näringsbetingat innehav - CORE

CFC-bolag men där endast direkta innehav gav upphov till CFC-beskattning! Alla CFC-bolag kom naturligtvis därmed att ägas indirekt. Dessa gamla regler utgjorde vidare ett tydligt exempel på en lagstiftning som gick ut på att ge skattedomaren ganska stor frihet att bedöma förutsättningarna för deras tillämpning. CFC-beskattning ska inträda när sådana inkomster beskattas lägre än enligt den vanliga inkomstskatten i den utländska staten.