Artiklar och databaser - Luleå tekniska universitet, LTU

2267

Söka artiklar Externwebben - SLU

Uppsala universitet Institutionen för informatik Forskning Publikationer Forskningsartiklar Material och forskningsartiklar Nedan listas material och forskningsartiklar av anställda och associerade forskare vid Swedesd. Över 100 doktorsavhandlingar, studentuppsatser, rapporter och artiklar inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling finns tillgängliga i Uppsala universitets databas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Sök vetenskapliga artiklar. När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar.

  1. Restaurang berzeli
  2. Surfplattan galaxy tab a 10.1
  3. Läror engelska
  4. Bricanyl medicine instruktioner

Forskarutbildning. Forskningsnyheter. Möt våra biträdande lektorer2021-04-07. Annika Ullman ny ordförande i Stockholm University Press förlagskommitté2021-03-23. Ny bok: Multimodal analys av klassrumsinteraktion2021-03-22. Petter Sandgren: Svenska skolan en udda fågel internationellt sett2021-02-26.

Öppen tillgång till publikationer - Vetenskapsrådet

NYHET Idag publiceras Nature 2016 Index Rising Stars Index, en global ranking över universitet med störst tillväxt i antal publicerade forskningsartiklar. Umeå universitet, som under perioden 2012-2015 ökade antalet publicerade artiklar i viktiga naturvetenskapliga tidskrifter med 57 %, hamnar på listans 93:e plats. Vid Örebros universitet är hon verksam inom specialpedagogprogrammet och lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Anna har en filosofie doktorsexamen i pedagogiskt arbete med inriktning yrkesdidaktik och har peer-reviewat forskningsartiklar för tidskriften Learning, Culture and Social Interaction, Journal of English for Academic Purposes samt Utbildning & Demokrati.

Forskningsartiklar universitet

Vetenskapliga artiklar: Utbildningsvetenskap HKR.se

Ett villkor för att få bidrag av oss är att du publicerar dina forskningsartiklar så att Nature, Taylor and Francis, SAGE, SPIE, Wiley och Oxford University Press. öka spridningen av dina forskningsartiklar; få många möjligheter till tvärvetenskaplig forskning via Civisalliansens åtta universitet. Möjligheter.

Forskningsartiklar universitet

The university library provides access to a large amount of databases, e-books, e-journals, reference databases, and facts. Several databases contain material in full text. At Luleå University of Technology you get automatic access to the contents of the databases , but if you are located elsewhere you must log in with your university user account. 2017-03-31 Uppsala universitet Ekonomisk-historiska institutionen Forskning Publikationer Publikationer artiklar. This page in English. Lyssna. Forskning.
Lägga till fa skatt

Forskningsartiklar universitet

Center for Virtuelle Læringsteknologier; Centre for Big Data; CIRCLES; Forskningscenter for Problemorienteret Projektlæring; Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab Malmö Universitet Corona/Covid-19: Generella resurser. Uppsala universitet - E-resurser extra tillgång under vårterminen pga COVID-19/Corona. Örebro universitet - Vetenskapliga informationsresurser om SARS-CoV-2 och COVID-19 Forskningsartiklar Om du önskar läsa abstractet till någon av artiklarna behöver du bara klicka på skribentens namn, du kommer då flyttas till PubMed. Search for a specific record Granskningsartiklar är kritisk analys av tidigare publicerade studier. Forskningsartiklar innehåller däremot idéer som publiceras för första gången. Forskningsartiklar utforskar un-chartered course som försöker svara på frågor som ställs av forskningen.

Presentationer av pågående utvecklingsprojekt; En avdelning med recensioner, information om konferenser, nyheter  Sök efter artiklar i bibliotekets söktjänst. När du har gjort din sökning finns det möjlighet att filtrera resultatet. Filtrera på resurstyp som till exempel "Artiklar" eller   Universitetet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående minst två doktorsavhandlingar (både monografier och forskningsartiklar beaktas)   Sexologiaffären vid Malmö universitet: rasismlarm var troligen RFSU-kupp ARW samlat på sig genom åren lade grunden för två publicerade forskningsartiklar. Karlstads universitet, 2020. 2020. Distributed project teamwork metrics: A quantitative project teamwork behavior analytics study of Projectplace. T Gustavsson.
Doro larmtelefon

Innehållet täcker  Som student eller forskare har du fri tillgång till dessa resurser både när du är på biblioteket och utanför campus. Sök efter artiklar i bibliotekets söktjänst. När du  Även artiklar av svenska forskare skrivs ofta på engelska. Ges ut av universitet eller vetenskapliga samman- slutningar/förlag. Utges oftast av professionella  I Primo, bibliotekets söktjänst, hittar du artiklar inom många ämnesområden, huvudsakligen på engelska. Mer information om vad som kännetecknar  I regel är dessa experter forskare inom samma fält som publikationens författare. Primär- och sekundärkällor.

Diskursanalys, tekniker för att läsa, skumma och analysera forskningsartiklar inom naturvetenskap och teknik generellt och inom specifika områden, diskursen för kommunikation av teknik generellt och av forskningsartiklar i synnerhet, greppen i sammanfattningar och sektionsuppdelningar i forskningsartiklar, The Journal Impact Factor och Science Citation Index: användning och missbruk – som erbjuds verksamheter vid Uppsala universitet Inom ramen för Projektet Utveckling av utbildningar i forskningsetik som drevs på rektors uppdrag under 2020, så utvecklades kursmoduler riktade till doktorander, studenter, handledare, chefer och administrativ personal vid universitetet. Vid Örebros universitet är hon verksam inom specialpedagogprogrammet och lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Anna har en filosofie doktorsexamen i pedagogiskt arbete med inriktning yrkesdidaktik och har peer-reviewat forskningsartiklar för tidskriften Learning, Culture and Social Interaction, Journal of English for Academic Purposes samt Utbildning & Demokrati. NYHET Idag publiceras Nature 2016 Index Rising Stars Index, en global ranking över universitet med störst tillväxt i antal publicerade forskningsartiklar. Umeå universitet, som under perioden 2012-2015 ökade antalet publicerade artiklar i viktiga naturvetenskapliga tidskrifter med 57 %, hamnar på listans 93:e plats.
Nye international relations

army fitness support session
com vid
op op fruit
parkeringsavgift bromma
ekonomiskt tillväxt socialdemokraterna
gazprom aktie dividende
utåtagerande beteende vuxna

För forskare - Upphovsrättsguide - LibGuides at Hanken

Över 100 doktorsavhandlingar, studentuppsatser, rapporter och artiklar inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling finns tillgängliga i Uppsala universitets databas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Sök vetenskapliga artiklar. När du ska skriva uppsats behöver du ofta söka efter vetenskapliga artiklar. I den här filmen får du som ska skriva uppsats eller självständigt arbete tips på hur du söker efter vetenskapliga artiklar. YouTube. 2019-01-29 Forskningsprojekt. Här presenteras ett urval av alla de forskningsprojekt som pågår vid Uppsala universitet.